JMP Arquitectura som un equip de treball multidisciplinari que engloba dues generacions de professionals. Tenim l’experiència de més de quaranta anys fent arquitectura, de la mà de Josep Mañas Palau (Arquitecte), i la incorporació de Rosa Mañas Marciñach (Arquitecta i Dissenyadora d’Interiors) i en Joaquim Mañas Marciñach (Dissenyador Gràfic).

Fem una arquitectura de proximitat, tenint en compte el lloc, els materials i les solucions constructives òptimes, incorporant les noves tecnologies i aplicant criteris mediambientals.

La nostra feina es desenvolupa des de la idea inicial, passant per l’Avantprojecte, la redacció del Projecte d’Arquitectura i finalment el seguiment i la direcció de l’obra, de tal manera que tot el procés és lineal. Col·laborem amb altres professionals (enginyers, enginyers de telecomunicacions, etc.) quan és necessari per a completar i assessorar en els nostres projectes.